Payment method for conference fee and accommodation

IF, FOR WHATEVER REASON, YOU WOULD LIKE TO MAKE A PAYMENT IN POLISH ZLOTYS, PLEASE, CONTACT THE ORGANIZING CHAIR AT spsympo@elka.pw.edu.pl BEFOREHAND.

Please, be advised that a single invoice for Full Conference Fee, including both the conference participation and accommodation charges, will be issued when one payment is made. If you need separated invoices, please, indicate it under Title of transfer of your payment data.

BANK TRANSFER DATA

Name of bank: ING Bank Śląski

Beneficiary: Fundacja Mikrofal i Radiolokacji “MIKON”

Beneficiary’s address: ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Bank account number in EURO IBAN: PL35 1050 1025 1000 0090 8013 5412

SWIFT (BIC) code: INGBPLPW

Title of transfer:

SPSympo-2019 Full Conference Fee,
Name of Participant,
Name of Institution,
Institution’s full address with Tax Identify Number (NIP)

Tax Identification Number (NIP): PL 7010485008

NOTE: WHEN YOU MAKE A BANK TRANSFER, YOUR BANK MAY CHARGE YOU A BANK FEE. PLEASE BE ADVICE THAT THE BANK TRANSFER FEE IS NOT PAID BY THE CONFERENCE ORGANIZERS AND SHALL BE PAID BY THE PAYER.

If you need an invoice, please, provide us with a correct billing information (name, address, a tax number of the recipient of the invoice) and confirm that a pdf-format of the invoice is acceptable (if not, give us the address it should by send to) by an email at spsympo@elka.pw.edu.pl.

For Polish Citizens:

Istnieje możliwość opłacenia przelewem kosztów uczestnictwa w konferencji wraz z zakwaterowaniem w złotych polskich. W tym celu należy skalkulowaną wg powyższych stawek kwotę w euro przeliczyć na złote zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dokonanie płatności i przelać ustaloną w ten sposób kwotę w złotych na konto konferencji.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze
PL30 1050 1025 1000 0090 3062 3210
Podając wszystkie dane o których mowa w tabeli powyżej.